Strona dostępna po zalogowaniu

Odesłanie niniejszego formularza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu programu i funduszu Oświatowego umieszczonego na stronie www.moje-miasto-bez-elektrośmieci.pl

Formularz należy przesłać:

  • wypełniając formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej: www.moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl
  • faxem na numer: (22) 885 60 99
  • przesyłając skan wypełnionego formularza na adres: szkola@mmbe.pl lub przedszkole@mmbe.pl
  • listownie na adres: Ogólnopolski Program Edukacyjny „Moje miasto bez elektrośmieci”, ul. Locci 18, 02-928 Warszawa