Założyciel Funduszu Oświatowego

Fundusz Oświatowy powołany został przez ElektroEko Organizację Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA., która działa na podstawie Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Ustawa o ZSEE z 29 lipca 2005 r.).

Fundusz Oświatowy jest integralną częścią Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Moje miasto bez elektrośmieci”, którego twórcą i organizatorem jest ElektroEko.

Kto może korzystać z Funduszu Oświatowego?

Z Funduszu Oświatowego mogą korzystać placówki oświatowe (przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe), które spełniają poniższe warunki:

 • uzyskały zgodę Organizatora na przystąpienie do programu i zlokalizowane są na obszarze obsługiwanym przez Operatorów odbierających elektrośmieci,
 • przystąpiły do Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Moje Miasto Bez Elektrośmieci”,
 • realizują działania edukacyjne i aktywnie uczestniczą w zbieraniu elektrośmieci.

Zasady działania Funduszu Oświatowego

Zasady działania Funduszu Oświatowego są bardzo proste:

 • placówka oświatowa (przedszkole, szkoła podstawowa) realizuje program edukacyjny,
 • placówka oświatowa (przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa) realizuje aktywnie zbiórki elektrośmieci,
 • wszystkie zebrane elektrośmieci są bezpłatnie odbierane przez ElektroEko i przekazywane do przetworzenia,
 • masa zebranych elektrośmieci przeliczana jest na punkty (przeliczenia dokonuje ElektroEko zgodnie z Regulaminem Funduszu Oświatowego),
 • za zebrane elektrośmieci placówka oświatowa otrzymuje punkty, tj. 1 pkt za każdy zebrany 1 kg elektrośmieci,
 • punkty kumulowane są na indywidualnym koncie placówki oświatowej dostępnym po zalogowaniu na stronie internetowej programu www.moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl,
 • indywidualne konto placówki oświatowej tworzone jest po realizacji pierwszej zbiórki, zaś login i hasło do konta wysyłane są na adres e-mail Koordynatora,
 • zebrane punkty wymieniane są przez placówki oświatowe na pomoce dydaktyczne z „Katalogu pomocy oświatowych”,
 • pomoce dydaktyczne dostarczane są bezpłatnie bezpośrednio do placówki oświatowej.

Fundusz Oświatowy

Nieograniczone wsparcie dla placówek oświatowych

Schemat działania Funduszu Oświatowego

Zebrane elektrośmieci przeliczane są na punkty Funduszu Oświatowego

Zebrane elektrośmieci wymieniane są przez placówki oświatowe na pomoce dydaktyczne z „Katalogu pomocy oświatowych”

Wybrane pomoce dydaktyczne dostarczane są bezpłatnie przez ElektroEko na adres placówki oświatowej