Zbieraj z nami zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
i odbieraj nagrody!

Dla instytucji
i organizacji

Dla instytucji i organizacji
biblioteka
fundacja
koło gospodyń wiejskich
dom pomocy społecznej
instytucja kulturalna
klub sportowy
stowarzyszenie
dom kultury
szkoła wyższa
szkoła policealna
sołectwo
świetlica
OSP
ROD
Dowiedz się więcej

Dla placówek
oświatowych

Dla placówek oświatowych
żłobek
przedszkole
szkoła podstawowa
liceum
technikum
szkoła branżowa
zespół szkół
SOSW
Dowiedz się więcej

Sprawdź, jak skorzystać z Funduszu Oświatowego.