03 września

Nowy system naliczania punktów Funduszu Oświatowego!

Z początkiem nowego roku szkolnego zmieniony zostanie sposób naliczania punktów Funduszu Oświatowego za zebrane elektrośmieci. Od 1 września 2023 r. za każdy oddany kilogram zużytego sprzętu naliczony zostanie 1 punkt Funduszu Oświatowego.


1 kg elektrośmieci = 1 punkt Funduszu Oświatowego


Co to oznacza?
  • Organizując zbiórkę elektrośmieci łatwo oszacujesz liczbę punktów, jaką powinniście otrzymać. Niemniej zawsze będzie ona wymagała formalnego potwierdzenia przez Operatora i zatwierdzenia odebranej masy w zakładzie przetwarzania. 
  • Po zatwierdzeniu odebranej masy przez operatora, punkty każdorazowo pojawią się na indywidualnym koncie uczestnika.
Jakie korzyści niesie za sobą nowy system?
  1. Zmiana systemu rozliczeniowego to więcej punktów Funduszu Oświatowego na koncie placówki za odebrane elektrośmieci. Według nowego przelicznika, za pralkę ważącą np. 70 kg, uczestnik otrzyma 70 punktów, wcześniej otrzymałby jeden kupon zielony o wartości 25 punktów.
  2. Zmiana systemu rozliczeniowego to krótszy czas oczekiwania na przypisanie punktów do konta uczestnika. Wystarczy, ze operator odbierający sprzęt zaakceptuje odebraną masę, a punkty automatycznie pojawią się na koncie uczestnika programu.