30 listopada

BLOCZKI UŁAMKI

Pomoc dydaktyczna umożliwia składanie klocków, tworzących po złożeniu wieże ułamkowe. Uczeń konstruując wieże ma do dyspozycji następujące części ułamkowe:1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/10 i 1/12 . Na trzech bocznych ściankach każdego klocka umieszczona została jego wartość w ułamku zwykłym, dziesiętnym oraz w ujęciu procentowym. Na pomoc składa się łącznie 51 elementów.