Interaktywny program przeznaczony dla uczniów w wieku 10-13 lat. Część 1: atmosfera: ciało fizyczne, substancja, zjawisko, pierwiastek i związek chemiczny, powietrze, pogoda, optyka i akustyka, klimat, woda na Ziemi: woda substancja życia, przemiany wody na Ziemi, morza i oceany, jeziora, rzeki i lodowce, zanieczyszczenia wód, gleby, skały minerały: ciała stałe, elektryczność i magnetyzm, jak powstają gleby, niszczenie gleb. Część 2: krajobrazy Ziemi: historia badania Ziemi, rzeźba powierzchni Ziemi, krajobrazy Ziemi, fauna i flora: cechy organizmów żywych, fitogeografia, zoogeografia, klasyfikacja organizmów, wszechświat, Ziemia w Układzie Słonecznym. Część 1 lub 2 do wyboru.