Każda placówka uczestnicząca w programie "Moje miasto bez elektrośmieci", która organizuje zbiórkę elektrośmieci ma możliwość zamówienia dodatkowego pakietu bezpłatnych materiałów do promocji zbiórki. W skład tego pakietu wchodzą: poradniki dla rodziców o elektrośmieciach, ulotki edukacyjne z informacją o Funduszu Oświatowym, stojaczek na ulotki, plakaty informujące o zbiórce, zeszyty do wklejania kuponów Funduszu Oświatowego, plany lekcji dla każdego ucznia. Przygotowaliśmy także małe niespodzianki dla wszystkich uczniów – pakiet naklejek do kolekcjonowania. Dodatkowo, każda szkoła otrzyma certyfikat wystawiony za aktywne uczestnictwo w projekcie.

Dodatkowy pakiet materiałów można zamówić wypełniając formularz ZAMÓWIENIA DODATKOWEGO PAKIETU MATERIAŁÓW i odsyłając go do nas na numer faks (22) 885 60 99 lub mailem szkola@mmbe.pl.
Więcej informacji uzyskają Państwo dzwoniąc na numer infolinii 509 856 509.

W Strefie dla szkół dostępne są informacje, dedykowane wyłącznie szkołom biorącym udział w programie „Moje miasto bez elektrośmieci”.

Przedstawiamy krótką instrukcję logowania.

Krok 1
Proszę kliknąć w zakładkę „Informacje dla szkół”.

Krok 2
W zakładce „Informacje dla szkół”, proszę kliknąć w „logowanie” w lewym menu.

Krok 3
W polu do logowania należy kliknąć na ostatnie pole „Nie mam jeszcze loginu i hasła”.

Krok 4
Proszę wpisać dane szkoły w odpowiednich rubrykach.

Krok 5
Po wpisaniu danych na ekranie pojawi się Państwa login i hasło. Prosimy je zapisać.
Dane wyświetlą się tylko 1 raz!

 

Instrukcja logowania do pobrania.

Wspólnota jest jedynym w Polsce dwutygodnikiem trafiającym regularnie do większości działaczy samorządu terytorialnego: wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, starostów oraz innych osób zatrudnionych w samorządzie. www.wspolnota.org.pl

Miesięcznik Dyrektora Szkoły wydawany jest przez Oficyna MM Wydawnictwo Prawnicze.

Oficyna MM Wydawnictwo Prawnicze to znany na rynku wydawca publikacji skierowanych do kierowniczej kadry w oświacie. Przygotowuje praktyczne materiały prawnooświatowe dla dyrektorów szkół i dyrektorów przedszkoli oraz dyrektorów zarządzających personelem w placówkach oświatowych.

W ofercie wydawnictwa:

Miesięcznik skierowany jest do dyrektorów szkół, zarówno publicznych, jak i niepublicznych. Publikacją zainteresują się wszyscy dyrektorzy szkół, którzy w sposób kompetentny i nowatorski chcą zarządzać placówką. Naszym prenumeratorom co miesiąc dostarczamy informacje z zakresu m.in.:

  • Zmian w prawie ośiatowym: omóienie nowelizacji aktó prawnych, opinie specjalistów i praktyków, porady prawników,
  • Obowiązków dyrektora szkoł – wykaz zadań dyrektora i podpowiedzi związane z ich realizacją,
  • Innowacyjnego zarządzania szkołą,
  • Aktualności oświatowych.

Więcej na www.oficynamm.pl

 

 

Gmina

Sztandarowym wydawnictwem Fundacji Promocji Gmin Polskich jest magazyn samorządowy „Gmina”, który ukazuje się od 1996 roku, w nakładzie od 2,5 do 5 tyś egzemplarzy. Do listopada 2011 r. ukazały się 134 edycje. Magazyn „Gmina” jest przygotowywany przez zespół redakcyjny we współpracy z przedstawicielami instytucji rządowych, samorządowych, pozarządowych, akademickich, specjalistami w zakresie polityki samorządowej i gospodarki komunalnej.

Od 2010 r. magazyn jest wydawany we współpracy redakcyjnej z Wydawnictwem PUBLICUS – Wydawcą magazynu „Zamówienia Publiczne Doradca”. Magazyn jest dystrybuowany nieodpłatnie do środowisk samorządowych, mających bezpośredni wpływ na lokalną działalność administracyjną i aktywność inwestycyjną.

Trzema głównymi celami magazynu „Gmina” są:

  • informowanie liderów i środowisk administracji samorządowej o aktualnych i istotnych dla funkcjonowania samorządów tematach: gospodarczych, społecznych, ekologicznych, inicjatywach legislacyjnych, wydarzeniach, konferencjach, konkursach skierowanych do samorządowców,
  • pośredniczenie w integrowaniu potrzeb inwestycyjno-gospodarczych samorządów lokalnych i ofert gospodarczych firm, zainteresowanych kooperacją z samorządami terytorialnymi, inwestowaniem i rozwiązywaniem lokalnych problemów ekonomicznych, ekologicznych i społecznych.
  • promowanie gmin i powiatów wyróżniających się inicjatywą gospodarczą, społeczną lub ekologiczną, mogących służyć przykładem dobrych praktyk dla innych jednostek samorządowych.