Zużyte oświetlenie
Zgodnie z zapisem Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, elektrośmieci, w tym również zużyte oświetlenie czyli świetlówki energooszczędne (kompaktowe), żarówki led czy oprawy oświetleniowe, uznawane są za odpady niebezpieczne. Oznacza to, że nie wolno wyrzucać ich do zwykłych kontenerów na śmieci. Muszą być selektywnie zbierane, a następnie przetwarzane w specjalistycznych zakładach. Za wyrzucenie zużytego oświetlenia do kosza grozi kara grzywny nawet do 5 000 złotych.

Zużytego oświetlenia nie wyrzucaj do śmietnika! Szukaj tego symbolu! 
Jeśli masz wątpliwości, jak prawidłowo postąpić ze zużytym sprzętem oświetleniowym, podpowiedź znajdziesz na jego opakowaniu (niekiedy także na samym sprzęcie). Gdy zobaczysz tam symbol przekreślonego pojemnika na śmieci, masz pewność, że dany przedmiot nie może trafić do śmietnika.

Przetwarzanie zużytego sprzętu oświetleniowego

Świetlówki, żarówki LED i oprawy oświetleniowe wyrzucane na wysypiska śmieci to realne zagrożenie dla środowiska naturalnego. Zużyty sprzęt oświetleniowy nie stanowi zagrożenia, ale tylko wtedy, gdy jest właściwie zagospodarowany. Co więcej, stanowi cenne źródło surowców wtórnych, gdyż prawie 90% materiałów ze zużytego sprzętu oświetleniowego, otrzymanych w procesach odzysku i recyklingu, można wykorzystać powtórnie.To dużo, prawda?

Dlaczego zużyte oświetlenie powinno trafiać do recyklingu?

Szkło ze zużytych źródeł światła i opraw oświetleniowych może być odzyskane i użyte do wytworzenia nowych produktów bądź wykorzystane w innych procesach produkcyjnych np. kruszywa lub szkła przemysłowego. Ale to nie wszystko. Odsetek innych materiałów poddawanych recyklingowi w procesie przetwarzania zużytego sprzętu oświetleniowego to na przykład 98% aluminium i 100% stali. Zatroszcz się zatem o naszą planetę i przekaż elektrośmieci do punktów zbierania, skąd dalej trafią do zakładów przetwarzania.

W procesie recyklingu pozyskiwane są surowce, które w przyszłości posłużą do wytworzenia innych produktów. Należą do nich: materiały metalowe, tworzywa sztuczne, elementy elektroniczne i szkło. 

Co z rtęcią w świetlówkach?
Świetlówki energooszczędne zawierają bardzo małe ilości rtęci pozwalające uzyskać optymalną konwersję energii w procesie wytwarzania światła. Podczas użytkowania, świetlówki nie emitują rtęci, wobec czego są bezpieczne zarówno dla zdrowia, jak i dla człowieka. W wyniku recyklingu odzyskujemy 100% rtęci!

Co zrobić ze zużytym oświetleniem?
Kupując nowy sprzęt, ten zużyty możesz oddać w sklepie.
Punkty sprzedaży mają obowiązek przyjąć zużyty sprzęt w takiej samej ilości, co zakupiony, jeśli spełnia on te same funkcje. Marka i rodzaj nie są ważne, a jedynym ograniczeniem są proporcje ilościowe 1:1. Kupując nową żarówkę, starą możesz zawsze zostawić w sklepie. Sklepy o dużej powierzchni mają obowiązek przyjąć  zużyty sprzęt oświetleniowy bez konieczności zakupu nowego. Pamiętaj, że żaden z wymiarów zewnętrznych odpadu nie może być jednak większy niż 25 cm.

Więcej informacji o zużytym oświetleniu na stronie www.zuzyteoswietlenie.pl