23 lipca

ElektroEko Mecenasem Polskiej Ekologii

Organizator konkursu "Przyjaźni Środowisku” przyznał ElektroEko tytuł Mecenasa Polskiej Ekologii. Inicjatywa jest objęta Patronatem Honorowym Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

ElektroEko zostało wyróżnione za wieloletnią działalność edukacyjną w zakresie prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (ZSEE).

Jury konkursu przyznało tytuł Mecenasa Polskiej Ekologii w uznaniu za wdrożenie ogólnopolskiego programu edukacyjnego "Moje miasto bez elektrośmieci”. We wcześniejszych edycjach konkursu ElektroEko otrzymywało corocznie tytuł Promotora Ekologii za zorganizowanie:

  • Programu "Każdy uczeń wie, co robić z ZSEE”
  • Wystawy "Dwa światy elektrośmieci”
  •  Cyklicznego pikniku rodzinnego "Dzień troski o środowisko”. 

"Moje miasto bez elektrośmieci” to ogólnopolski projekt edukacyjny dedykowany gminom oraz znajdującym się na ich terenie placówkom oświatowym.

Dzięki współpracy z ElektroEko gminy mają szansę na wdrożenie efektywnego systemu zbierania elektrośmieci. Natomiast zaangażowane w działania edukacyjne szkoły mogą liczyć na atrakcyjne pomoce dydaktyczne (m.in. tablice multimedialne, rzutniki, elementy wyposażenia sal), finansowane z powołanego przez ElektroEko Funduszu Oświatowego.  Uczniowie i nauczyciele wiedzę na temat prawidłowego postępowania z elektrośmieciami czerpią z bezpłatnie przekazanych materiałów edukacyjnych opracowanych specjalnie na potrzeby programu.

Co istotne - udział w programie nie wiąże się z żadnymi kosztami ponoszonymi przez gminy czy szkoły. Całość finansowana jest bowiem przez ElektroEko.

W programie "Moje miasto bez elektrośmieci” uczestniczy 2 500 szkół z całej Polski. Patronat nad programem sprawują Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Środowiska oraz Związek Miast Polskich.