29 listopada

Gdzie oddać elektrośmieci w ramach Funduszu Oświatowego?

Jeżeli w Państwa mieście nie ma jeszcze punktu zbierania ElektroEko, w których funkcjonuje Fundusz Oświatowy (dostępne są kupony), możliwy jest odbiór bezpośrednio z miejsca zbierania. Wystarczy wypełnić formularz zamówienia odbioru elektrośmieci na 21 dni przed planowaną zbiórką i wysłać go na numer faksu (22) 885 60 99. ElektroEko zapewnia bezpłatny odbiór elektrośmieci.

Punkty zbierania ElektroEko tworzone są w całej Polsce. Aktualne informacje będziemy podawali na stronie internetowej programu. Prosimy Dyrektorów Szkół o potwierdzenie czy miasto podpisało już umowę z ElektroEko, co jest niezbędne dla pełnego uruchomienia Funduszu Oświatowego dla szkół.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 509 856 509.