27 listopada

Gmina

Gmina Sztandarowym wydawnictwem Fundacji Promocji Gmin Polskich jest magazyn samorządowy „Gmina”, który ukazuje się od 1996 roku, w nakładzie od 2,5 do 5 tyś egzemplarzy. Do listopada 2011 r. ukazały się 134 edycje. Magazyn „Gmina” jest przygotowywany przez zespół redakcyjny we współpracy z przedstawicielami instytucji rządowych, samorządowych, pozarządowych, akademickich, specjalistami w zakresie polityki samorządowej i gospodarki komunalnej. Od 2010 r. magazyn jest wydawany we współpracy redakcyjnej z Wydawnictwem PUBLICUS – Wydawcą magazynu „Zamówienia Publiczne Doradca”. Magazyn jest dystrybuowany nieodpłatnie do środowisk samorządowych, mających bezpośredni wpływ na lokalną działalność administracyjną i aktywność inwestycyjną. Trzema głównymi celami magazynu „Gmina” są:
  • informowanie liderów i środowisk administracji samorządowej o aktualnych i istotnych dla funkcjonowania samorządów tematach: gospodarczych, społecznych, ekologicznych, inicjatywach legislacyjnych, wydarzeniach, konferencjach, konkursach skierowanych do samorządowców,
  • pośredniczenie w integrowaniu potrzeb inwestycyjno-gospodarczych samorządów lokalnych i ofert gospodarczych firm, zainteresowanych kooperacją z samorządami terytorialnymi, inwestowaniem i rozwiązywaniem lokalnych problemów ekonomicznych, ekologicznych i społecznych.
  • promowanie gmin i powiatów wyróżniających się inicjatywą gospodarczą, społeczną lub ekologiczną, mogących służyć przykładem dobrych praktyk dla innych jednostek samorządowych.