02 lutego

Jak zostać koordynatorem Programu?

Koordynatorem Programu "Moje miasto bez elektrośmieci" w placówce oświatowej, może zostać każda osoba wyznaczona przez Dyrektora Placówki. Dane Koordynatora powinny być przesłane do Organizatora Programu na specjalnym formularzu, dostępnym na naszej stronie internetowej.

Placówki, które wyznaczyły Koordynatora, często osiągają lepsze wyniki zbiórek. Dlaczego?:

  • Koordynator utożsamia się z Programem, traktując je jako własne zadanie, promując program w placówce i przed Rodzicami.
  • Koordynator organizuje zbiorki elektrośmieci i odpowiada za nie.
  • Koordynator reprezentuje placówę w kontaktwach z Organizoatorem Programu.
  • Wszystkie materialy i pomoce wysyłane są na ręce Koordynatora.

Jeżeli Państwa placówka jeszcze nie wyznaczyła Koordynatora, zapraszamy do kontaktu z nami.