08 listopada

Kampanie edukacyjne w mediach

ElektroEko realizuje kampanie edukacyjne w mediach, zarówno w telewizji, na billboardach, w prasie codziennej oraz Internecie. Ich celem jest zwiększanie świadomości społeczeństwa w zakresie prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektroniczy oraz zachęcenie do odpowiedzialnego gospodarowania odpadami niebezpiecznymi czyli odnoszenia ich do punktów zbierania elektrośmieci.