„W związku z długoletnim uczestnictwem w programie postanowiliśmy utworzyć „Elektrośmieciuszka”. Jest to specjalnie wyznaczone miejsce składowania elektrośmieci, o którym wiedzą wszyscy uczniowie oraz mieszkańcy Gołdapi. W 2020 roku, przekroczyliśmy magiczną barierę 50 ton oddanych elektrośmieci w ciągu roku. Dzięki Funduszowi Oświatowemu wyposażyliśmy placówkę w liczne pomoce szkolne takie jak: zestawy tablic multimedialnych, sprzęt sportowy, krzesełka, ławki, piłki, książki i wiele więcej.”

Alina Oleszczuk – Szkoła Podstawowa nr 2 w Gołdapi

„W programie „Moje miasto bez elektrośmieci” bierzemy udział od początku 2016 roku. W każdym roku szkolnym organizujemy 4 duże akcje zbierania ZSEE. Jest to poprzedzone działaniami edukacyjnymi w naszej placówce. Wykorzystujemy do tego materiały zamieszczone na stronie programu. Angażujemy całą społeczność do oddawania ZSEE rozwieszając plakaty czy rozdając ulotki. Dużą zachętą dla uczniów jest organizowanie przez naszą placówkę konkursu – klasa, która zbierze najwięcej elektrośmieci za darmo do kina leci. W wyniku wszystkich działań udało nam się pozyskać dla szkoły wiele pomocy dydaktycznych m.in.: 3 tablice multimedialne oraz 2 laptopy.”

Renata Kucharska – Koordynatorka w SP nr 80 w Warszawie

„Moje miasto bez elektrośmieci” realizujemy zaledwie dwa lata, a już możemy pochwalić się niemałymi sukcesami. Największym z nich jest oczywiście wzrost świadomości wśród rodziców i dzieci w zakresie prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Stało się to dzięki licznym akcjom i inicjatywom podejmowanym przez naszą placówkę. Najbardziej w pamięć zapadła mi wycieczka rowerowa ulicami Nowego Sącza, dzięki której mnóstwo nowosądeczan dowiedziało się o naszej akcji. Bardzo ważną rolę odegrały jednak systematycznie prowadzone zajęcia dydaktyczne z naszymi przedszkolakami, a także odwiedzimy samego prezydenta miasta Nowego Sącza, który aktywnie włączył się do realizowanej zbiórki elektrośmieci. W naszej pamięci zapadły również odwiedzimy samego Mateusza Ziółko, który był zachwycony naszą piosenką „Ach te elektrośmieci”. Wszystko to zaowocowało niebywałą, pokaźną liczbą elektrośmieci. Odnosiliśmy też sukcesy w konkursach: możemy się pochwalić wyróżnieniem w kategorii FILM w konkursie „Dlaczego elektrośmieci to nie są zwykłe śmieci” oraz zajęciem I miejsca w ubiegłorocznym konkursie.”

Mariola Szczypta-Tokarz – Niepubliczne Przedszkole „Danapis’’\

Program „Moje miasto bez elektrośmieci” w pierwszym roku istnienia koncentrował się na działaniach lokalnych i miał charakter konkursu edukacyjnego. Sukces „Dnia Otwartego” zainspirował Organizatorów do rozwoju i rozszerzania zasięgu projektu o nowe miasta. Budowana baza operatorów pozwoliła obsługiwać zbiórki elektrośmieci na większym obszarze i tak, od roku 2013, możliwy jest odbiór elektrośmieci bezpośrednio z placówek. Kolejne lata obfitowały w coraz to większe poziomy zbierania zużytego sprzętu. Od 2018 roku nową inicjatywą promowaną przez program jest Międzynarodowy Dzień Bez Elektrośmieci. Wydarzenie to zostało opracowane przez WEEE Forum przy wsparciu 112 organizacji non-profit z ponad 48 różnych krajów z całego świata. W Polsce oficjalnym organizatorem jest ElektroEko, a placówki realizujące program włączają się w jego promocje. W roku 2019 najaktywniejsze placówki z Warszawy i Tomaszowa Mazowieckiego miały możliwość uczestniczenia w Warsztatach edukacyjnych. Przeprowadzono łącznie 10 warsztatów. W planach na następny rok było 20 kolejnych, niestety pandemia uniemożliwiła ich realizację. Rok 2020 to rok, który zapadnie w pamięci nas wszystkich z uwagi na trwającą epidemię koronawirusa. Placówki zmuszone były realizować zajęcia w ciągle zmieniających się formach: pracy w systemie hybrydowym lub całkowicie zdalnym. Mimo trudnych warunków, zdały ten egzamin. Jak się okazało, nie zrezygnowały także z realizacji naszego programu. Chętnie korzystały z narzędzi on-line i wciąż organizowały zbiórki elektrośmieci. Są szkoły, które w ubiegłym roku pobiły swoje rekordy w ilości zebranego sprzętu.

„Moje miasto bez elektrośmieci” w liczbach

Zaangażowanie placówek w realizację programu przekłada się na konkretne liczby, które sumują się w spektakularne wyniki. Zobaczcie sami, jaką ilość dzieci objęliśmy edukacją oraz ile elektrośmieci udało nam się wspólnie zebrać.

Rekord ilości zebranych elektrośmieci (w kg)

Jednym z liderów w programie jest Szkoła Podstawowa nr 2 w Gołdapi, wielokrotnie nagradzana w konkursach realizowanych w ramach projektu. Szkoła ta przez 8 lat realizacji naszego programu zorganizowała 39 zbiórek elektrośmieci o łącznej masie 139 610 kg. To masa odpowiadająca przeciętnej wadze 25 dorosłych słoni afrykańskich. Uwierzycie?! Gratulujemy koordynatorce – Pani Alinie Oleszczuk – imponujących wyników. Jest Pani mistrzynią w edukowaniu i zachęcaniu lokalnej gołdapskiej społeczności do efektywnego działania.

Największa zbiórka elektrośmieci (w kg)

Rekord największej zebranej masy podczas jednej zbiórki należy do Szkoły Podstawowej w Hejdyku. Placówka zebrała 14 127 kg elektrośmieci podczas jednej szkolnej zbiórki (w roku 2017). Tego rekordu od 4 lat nie pobiła żadna placówka. Koordynator – Pani Małgorzata Ruszczyk – to kolejny przykład godny naśladowania.

Miasto z największym poziomem zbierania (w kg)

 Jednym z liderów w zbieraniu jest województwo łódzkie, gdzie zebrano 640 993 kg elektrośmieci, z czego w samym Tomaszowie Mazowieckim aż 456 465 kg. Średnia zbiórka elektrośmieci w tym mieście wynosi 2600 kg.

Ogólnopolski program edukacyjny „Moje miasto bez elektrośmieci” działa nieprzerwanie od 10 lat. W roku 2022 obchodziliśmy JUBILEUSZ programu.

To autorski projekt ElektroEko Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA, którego głównym celem jest edukacja z zakresu prawidłowego postępowania z elektrośmieciami.

„Moje miasto bez elektrośmieci” to autorski projekt naszej Organizacji, który łączy w sobie dwa aspekty – edukacji ekologicznej i społecznej odpowiedzialności biznesu. Powstał on w roku 2011. W pierwszym etapie koncentrował się na działaniach lokalnych, na terenie Warszawy, ale już w kolejnym roku stał się projektem ogólnopolskim. Okazało się bowiem, w co wierzyliśmy od początku, iż edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z elektrośmieciami jest bardzo potrzebna.”

Grzegorz Skrzypczak | Prezes ElektroEko SA

 

„Od 10 lat edukujemy dzieci i młodzież w oparciu o bezpłatne materiały edukacyjne, które przygotowujemy i dostarczamy do przedszkoli i szkół. Są to także materiały w wersji on-line, cykle warsztatów edukacyjnych, eventów ekologicznych i happeningów. W naszym programie kluczowe miejsce zajmuje Fundusz Oświatowy, dzięki któremu placówki otrzymują nowoczesne pomoce dydaktyczne i wyposażenie za elektrośmieci.

Anna Podsiadło | Koordynator programu „Moje miasto bez elektrośmieci”

 

Dotychczasowe działania edukacyjne przynoszą efekty w postaci proekologicznych zachowań u dzieci, a także ich rodziców i w lokalnych społecznościach. Wszyscy angażują się w organizowane przez placówki zbiórki elektrośmieci. Zbiórki te zasilają Fundusz Oświatowy, z którego aktywnie korzystają przedszkola i szkoły.

„Niemalże 5 milionów kg elektrośmieci – tyle zebrały przez dekadę placówki realizujące program, organizując prawie 5 tysięcy zbiórek zużytego sprzętu! Zebrany sprzęt nie tylko nie zanieczyścił naszego środowiska naturalnego, ale pozwolił wyposażyć placówki w nowoczesne pomoce dydaktyczne, o łącznej wartości przekraczającej 1 mln złotych. A to przecież nie koniec naszej misji. Będziemy działać dalej kształtując odpowiednie postawy proekologiczne, wspólnie z naszymi koordynatorami wychowując nowe pokolenia świadomych konsumentów.”

Grzegorz Skrzypczak | Prezes ElektroEko SA

Projekt „Moje miasto bez elektrośmieci” od lat doceniany jest przez środowisko branżowe oraz samorządy lokalne. Nie odniósłby on takiego sukcesu, gdyby nie zaangażowanie koordynatorów programu.

„Siłą naszego programu są nasi koordynatorzy. Cieszymy się, że mamy tak aktywnych i ambitnych nauczycieli, którzy korzystając z naszych materiałów, aktywności i inspiracji do realizacji zajęć, odnoszą spektakularne wyniki. Dziękujemy i doceniamy Wasz wkład w rozwój „Mojego miasta bez elektrośmieci”.

Anna Podsiadło | Koordynator programu

„Moje miasto bez elektrośmieci”