11 listopada

Każdy uczeń wie, co robić z ZSEE

Ogólnopolski program edukacyjny dla szkół podstawowych, realizowany w latach 2007-2010..Wzięło w nim udział 360 000 uczniów oraz 700 000 rodziców. W trzech edycjach uczestniczyło ponad  5 000 szkół, czyli ponad 30% wszystkich szkół podstawowych w Polsce. W ramach programu uczniowie oraz nauczyciele otrzymali bezpłatne pakiety materiałów edukacyjnych. Program realizowany był we współpracy z Ministerstwem Środowiska, Ministerstwem Edukacji Narodowej i Politechniki Warszawskiej.