15 września

Konkurs startuje już 01.10

Nowy konkurs "Dlaczego elektrośmieci to nie są zwykłe śmieci" rozpoczyna się już 01.10. W roku szkolnym 2020/2021 stawiamy na ekologiczną pomysłowość artystyczną!  Do przygotowania w ramach konkursu jest praca twórcza odpowiadająca na pytanie „Dlaczego elektrośmieci to nie są zwykłe śmieci”. W konkursie mogą wziąć udział zarówno przedszkola jak i szkoły podstawowe. Pracę można przygotować w jednej z trzech kategorii:
  • Kategoria praca plastyczna
  • Kategoria film
  • Kategoria piosenka
Przygotowaną pracę należy wysłać do nas poprzez Formularz Konkursowy w terminie od 01 października 2020 r. do 9 kwietnia 2021 r. Dodatkowo, do 9 kwietnia 2021 r. placówka uczestnicząca w konkursie zobowiązana jest do zamieszczenia jednego Ekodziałania na naszej Mapie Eko-działań. Jak wybierzemy zwycięzców? Zgłoszone prace podane będą głosowaniu internautów od 15 kwietnia do 7 maja 2021 r. Z pośród prac, które uzyskały minimum 100 głosów Jury wybierze te zwycięskie.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU: 20 MAJA 2021 R.

W ramach tego konkursu placówki nie muszą organizować zbiórek elektrośmieci, ale oczywiście są one mile widziane :-), aby relacje z ich organizacji znalazły się na Mapie EkoDziałań.