30 listopada

KONWERSACJE ANGIELSKI I NIEMIECKI

Konwersacje to multimedialny program do pracy z tablicą interaktywną dowolnego producenta do wykorzystania
na lekcjach języka angielskiego i niemieckiego w szkole podstawowej i w gimnazjum. Program pomaga przełamać bariery związane z wypowiadaniem się uczniów w języku obcym, angażuje zdolności poznawcze i rozwija intelektualnie.