02 grudnia

KREDA BIAŁA

Kreda biała niepyląca. Okrągłe pałeczki o średnicy 9 mm i długości 80 mm.