04 listopada

Lekcje on-line już dostępne

Lekcje on-line na temat elektrośmieci mają pomóc Nauczycielom w prowadzeniu zajęć z uczniami w formie zdalnej. Przygotowaliśmy filmy na 5 zajęć lekcyjnych. Lekcje prowadzone są przez doświadczoną Nauczycielkę, pasjonatkę ekologi i tematyki elektrośmieci - Panią mgr Alinę Oleszczuk, na co dzień uczącą dzieci w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi. Przygotowane lekcje on-line w sposób ciekawy przekażą zasady prawidłowego postępowania z elektrośmieciami, opowiedzą o cyklu życia elektrośmieci a także wielu ciekawostkach, dotyczących tych niebezpiecznych odpadów. Każda lekcja kończy się zadaniami dla uczniów, dzięki którym możliwa jest weryfikacja zdobytej wiedzy. Lekcje on-line dostępne są w zakładce Materiały Edukacyjne.