List redakcyjny

Drodzy Koordynatorzy Programu „Moje miasto bez elektrośmieci”!

Witam Was bardzo serdecznie w nowym roku szkolnym 2023/2024. Mam nadzieję, że okres wakacji był dla Państwa czasem odpoczynku, ale też i przygotowań do nowych wyzwań edukacyjnych.

Dla nas, jako Organizatorów programu „Moje miasto bez elektrośmieci”, był to czas intensywnych zmian programowych, by z nowym rokiem szkolnym zaprezentować Państwu program w nowej odsłonie. Pragnęliśmy, aby był on jeszcze bardziej atrakcyjny i pozwalał na dalsze doposażanie placówek w nowoczesne pomoce szkolne i urządzenia.

Od 1 września br. wprowadziliśmy nowy system naliczania punktów za zebrane elektrośmieci. Wartość punktów Funduszu Oświatowego została podwojona, dzięki czemu szybciej będziecie mogli Państwo uzbierać punkty na wymarzone pomoce.

Wyliczanie liczby punktów będzie także prostsze. 1 kg elektrośmieci to 1 punkt Funduszu Oświatowego. Dzięki uproszczeniu przelicznika, już na etapie zbiórki, możecie Państwo oszacować wstępną liczbę punktów możliwą do uzyskania. Po formalnym potwierdzeniu przez Operatora, liczba punktów Funduszu Oświatowego za zbiórkę będzie widoczna na Państwa profilu, na stronie internetowej programu www.moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl.

Wraz z powyższymi zmianami wprowadziliśmy także usprawnienia systemowe, ułatwiające m.in. zamawianie pomocy w ramach posiadanych punktów oraz nowy Katalog pomocy oświatowych, a wszystko po to, by realizacja programu była łatwiejsza i przede wszystkim jeszcze bardziej owocna. Wiąże się to jednak z ponowną rejestracją placówki. Wszyscy dotychczasowi uczestnicy programu zobowiązani są do ponownego wypełnienia formularza  zgłoszeniowego do programu, dzięki czemu otrzymacie Państwo nowe dane do logowania się do indywidualnego profilu uczestnika. Wszystkie dotychczasowe loginy i hasła z dniem 1 września 2023 roku przestały być aktywne.

Niezmiernie cieszy nas fakt, że co roku, w ramach Funduszu Oświatowego, wyposażamy setki placówek w nowoczesną elektronikę, pomoce do pracowni tematycznych, książki do bibliotek czy sprzęt sportowy. Do tej pory przekazaliśmy Państwu wyposażenie warte ponad 1,5 mln zł i na tym nie poprzestajemy.

Program „Moje Miasto bez Elektrośmieci” jest największym programem edukacji ekologicznej w Polsce, mówiącym o prawidłowych zasadach postępowania z elektrośmieciami. Uczestniczy w nim blisko 4500 placówek oświatowych, ale też innych podmiotów jak: biblioteki, domy kultury, fundacje, koła gospodyń wiejskich, sołectwa czy kluby sportowe. Wszyscy Uczestnicy mogą korzystać z Funduszu Oświatowego i realizować własne cele, doposażając placówki, zamawiając sprzęt sportowy czy e-bony do wybranych sklepów, by zakupić elektronikę czy nawet środki czystości. Fundusz Oświatowy daje szerokie możliwości, które w pełni odpowiadają Państwa potrzebom.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, już z początkiem roku kalendarzowego zmniejszyliśmy minimum logistyczne do 250 kg, jakie należy zebrać, by można było zamówić odbiór zużytego sprzętu. W przypadku Warszawy to minimum wynosi tylko 50 kg. Mam nadzieję, że ta informacja dodatkowo zachęci do organizacji zbiórek elektrośmieci, szczególnie te placówki, które nie dysponują odpowiednią przestrzenią.

„Moje Miasto bez Elektrośmieci” to nie tylko Fundusz Oświatowy, ale przede wszystkim edukacja ekologiczna, której celem jest budowanie prawidłowych nawyków dotyczących postępowania z elektrośmieciami, a także postaw i zachowań, mających kluczowy wpływ na środowisko naturalne. Tu po raz kolejny przekażę wyrazy uznania wszystkim Koordynatorom programu „Moje Miasto bez Elektrośmieci”, którzy w sposób twórczy i wyjątkowy prowadzą zajęcia, przekazują wiedzę na temat prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym i jego recyklingu. Państwa obecność w programie i zaangażowanie są nieocenione, za co jeszcze raz bardzo dziękuję.

Życząc Państwu dobrego roku szkolnego i realizacji postawionych celów, zachęcam do śledzenia aktualności na stronie internetowej www.moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl, w których będą publikowane nowości programowe.

Z pozdrowieniami,

Anna Podsiadło
Koordynator Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego
„Moje miasto bez elektrośmieci”