Jakie korzyści niesie ze sobą posiadanie LOGINU do tej Strefy?

  • Bieżącą informację o zgromadzonych punktach Funduszu Oświatowego
  • Dostęp do elektronicznej wersji Katalogu pomocy dydaktycznych
  • Informacje o sezonowych promocjach