30 listopada

MAŁY ELEKTRYK – OBWODY ELEKTRYCZNE

Pomoc dydaktyczna przeznaczona do ćwiczeń z prostymi obwodami elektrycznymi. Uczeń, wykorzystując tę pomoc, nabywa umiejętność łączenia elementów zgodnie z instrukcją, przyswojenia podstawowych pojęć technicznych: obwód elektryczny, źródło prądu, źródło światła, oraz tłumaczenia zaobserwowanych efektów. W skład zestawu wchodzą: podstawka pod baterię, dzwonek na podstawce, podstawka pod żarówkę, przycisk na podstawce, żarówka i przewody połączeniowe. Zalecenie MEN.