Pakiet Koordynatora

Koordynatorzy Programu otrzymują na początku roku szkolnego zestaw materiałów drukowanych, ułatwiających realizację zajęć. Kluczowymi elementami do pracy są: Kalendarz Koordynatora oraz karty pracy. Inne materiały, przygotowywane co roku, można pobrać bezpłatnie poniżej.

Słuchowiska

Materiały edukacyjne dla przedszkoli:

Lekcje on-line

Materiały edukacyjne dla szkół:

Materiały uzupełniające: