Nagrody

Nagroda w Kategorii praca plastyczna:

  • 10 500 Punktów Funduszu Oświatowego na dowolną pomoc dydaktyczną z Katalogu Pomocy Dydaktycznych  (liczba punktów odpowiada najdroższej pozycji z w/w Katalogu — tablicy multimedialnej), dyplom dla placówki oświatowej,
  • Kupon Sodexo o wartości 500 zł na doposażenie pracowni prowadzonej przez Koordynatora szkolnego, dyplom dla Koordynatora.

Nagroda w Kategorii film:

  • 10 500 Punktów Funduszu Oświatowego na dowolną pomoc dydaktyczną z Katalogu Pomocy Dydaktycznych (liczba punktów odpowiada najdroższej pozycji z w/w Katalogu — tablicy multimedialnej), dyplom dla Placówki oświatowej,
  • Kupon Sodexo o wartości 500 zł na doposażenie pracowni prowadzonej przez Koordynatora szkolnego, dyplom dla Koordynatora.

Nagroda w Kategorii praca piosenka:

  • 10 500 Punktów Funduszu Oświatowego na dowolną pomoc dydaktyczną z Katalogu Pomocy Dydaktycznych (liczba punktów odpowiada najdroższej pozycji z w/w Katalogu — tablicy multimedialnej), dyplom dla Placówki oświatowej,
  • Kupon Sodexo o wartości 500 zł na doposażenie pracowni prowadzonej przez Koordynatora szkolnego, dyplom dla Koordynatora.

Jury przyzna także 6 wyróżnień w dowolnych Kategoriach w postaci 2000 Punktów Funduszu Oświatowego każde, co oznacza, że Jury może wyróżnić np. 6 prac w jednej Kategorii, po 2 prace w każdej z trzech Kategorii lub w każdej innej konfiguracji, która łącznie daje sześć wyróżnień.