O ElektroEko

ElektroEko jest największą organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Polscektóra działa na podstawie Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Ustawa o ZSEE z 11 września 2015 r.). W imieniu swoich klientów – producentów i importerów sprzętu elektrycznego i elektronicznego organizuje zbiórkę, odbiór, przetwarzanie, odzysk, recykling zużytych urządzeń. W porozumieniu z gminami organizacja prowadzi nieodpłatnie punkty zbierania elektrośmieci a także udostępnia usługę odbioru dużych elektrośmieci bezpośrednio z domów mieszkańców. Od początku istnienia systemu zbierania ZSEE w Polsce, ElektroEko jest niekwestionowanym liderem w zbiórce elektrośmieci. Od 2006 roku ElektroEko zebrało już blisko 700 tysięcy ton zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, co stanowi ponad 50% wszystkich zebranych odpadów tego typu w Polsce. Jako jedyna polska organizacja jesteśmy członkiem WEEE Forum. ElektroEko prowadzi także kampanie edukacyjne, stawiając sobie za cel, podnoszenie świadomości Polaków, w zakresie prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.

ElektroEko realizuje zadania statutowe z najwyższą starannością, efektywnością i zadowoleniem Klientów. Prowadzi wiele inicjatyw, które są zauważane i doceniane m.in. przez Ministerstwo Środowiska. Za dotychczasowy wkład w budowę systemu zbierania ZSEE ElektroEko otrzymało prestiżowe wyróżnienia:

  • II miejsce w Rankingu Firm Odpowiedzialnych Społecznie – Odpowiadam Polsce,
  • Ekolaury Polskiej Izby Ekologii,
  • „Przyjaźni Środowisku” – Narodowy Konkurs Ekologiczny,
  • Najwyższa jakość w ochronie środowiska,
  • Mecenas Polskiej Ekologii,
  • Eko Jakość Roku,
  • Gazele Biznesu,
  • Certyfikat Wiarygodności Biznesowej.