Udział miast i gmin w programie

Program "Moje miasto bez elektrośmieci” skierowany jest także do miast i gmin. Ma on na celu mi.in. pomóc  szybko i bez kosztowo wdrożyć ciążące na nich obowiàzki, zwłaszcza w zakresie odbierania i właściwego gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Adresatami programu są samorządy i mieszkańcy 136 największych gmin w Polsce.

Jak miasto / gmina może zaangażować się w program?

Droga 1

Gdy w miaście / gminie nie ma infrastruktury… Samorząd wraz z ElektroEko tworzy na terenie gminy punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W projektowaniu lokalizacji punktu zbierania brane są pod uwagę lokalne uwarunkowania. ElektroEko zapewnia gminie bezpłatną pomoc w zorganizowaniu punktów zbierania i przede wszystkim, odbiór zebranego sprzętu oraz jego przetworzenie, zgodnie z zapisami Ustawy o Utrzymaniu Czystości i Porządku w Gminie.

Droga 2

Gdy w mieście / gminie jest infrastruktura… Samorząd, który na swoim terenie wcześniej utworzył samodzielnie punkty zbierania, może również przystąpić do programu „Moje miasto bez elektrośmieci”. Warunek jest tylko jeden – zebrany sprzęt musi być przekazywany do zakładów przetwarzania wskazanych przez ElektroEko.

Miasto /gmina angażujące się w program z jednej strony występuje z w roli promotora proekologicznych postaw wśród mieszkańców, zachęcając do odpowiedzialnego i zgodnego z prawem pozbywania się elektrośmieci. Z drugiej pomaga również uczniom szkół podstawowych w otrzymaniu pełnego pakietu korzyści płynących z ich udziału w tej inicjatywie.

W jaki sposób? ElektroEko jest fundatorem pomocy szkolnych w ramach Funduszu Oświatowego, z którego
mogą korzystać szkoły aktywnie uczestniczące w programie. Wysokość Funduszu Oświatowego jest efektem
oddawania zużytego sprzętu do administrowanych przez ElektroEko punktów zbierania ZSEE, przez rodziców uczniów oraz społeczność związaną z konkretną szkołą.

Udział miasta/ gminy w projekcie nie wiąże się z żadnymi kosztami.