30 listopada

PRIAMIDA ORTOGRAFICZNA CZĘŚĆ 1 I 2

PIRAMIDA ORTOGRAFICZNA – CZĘŚĆ 1
Wstęp do nauki zasad ortograficznych, stanowi wartościową pomoc w nauce reguł pisowni języka polskiego. Na podstawie 30 zadań dzieci uczą się prawidłowej pisowni wyrazów z: ó, u, rz, ż, ch, h. W zestawie znajduje się 25 trójkątów.

PIRAMIDA ORTOGRAFICZNA – CZĘŚĆ 2
Kontynuację części 1 piramidy stanowi część 2. Zawarty materiał ćwiczeniowy utrwala poznane zasady ortograficzne dzięki zastosowaniu przykładów z: ó, u, rz, ż, ch, h wymiennych. Stanowi wartościową pomoc w nauce reguł pisowni języka polskiego – dzieci na podstawie 30 zadań uczą się prawidłowej pisowni wyrazów z: ó, u, rz, ż, ch, h wymiennymi. W zestawie znajduje się 25 trójkątów.