Program w szkołach

Pakiet bezpłatnych materiałów edukacyjnych, jaki otrzymały szkoły, obejmuje m.in. scenariusze zajęć edukacyjnych dla nauczyciela, broszurę edukacyjną, plansze edukacyjne do sali lekcyjnej, płytę DVD z materiałami edukacyjnymi. Program zaplanowano na 4 jednostki lekcyjne.

Jedną z nich stanowi konkurs – Dzień Otwarty z ZSEE, podczas którego uczniowie będą mieli okazję przekazać świeżo zdobytą wiedzę swoim kolegom, rodzicom, a także innym członkom lokalnej społeczności. Placówki oświatowe z terenu Państwa miast mogą zwrócić się do Państwa z prośbą o pomoc w realizacji Dnia Otwartego.

Najciekawiej zorganizowane Dni Otwarte zostaną nagrodzone atrakcyjnymi nagrodami dla szkół i uczniów. Nagrodą główną są m.in. tablice multimedialne oraz pakiety wartościowych pomocy naukowych.

Rozstrzygnięcie konkursu już 9 czerwca br. Sprawozdania z realizacji konkursu należy przesyłać d 31 maja.