04 października

Przedsięwzięcie wielkiego formatu!

Program „Moje miasto bez elektrośmieci” jest przedsięwzięciem wielkiego formatu.

Jego długofalowe działanie ma ogromny wpływ na kształtowanie właściwych postaw ekologicznych. Jest bezpośrednio skierowany do nauczycieli i uczniów szkół podstawowych, ale oddziałuje na całe społeczeństwo. Dzieci od najmłodszych lat uczą się co należy robić ze zużytym sprzętem elektrycznym. Biorąc udział w przedsięwzięciu „wymuszają” na dorosłych z najbliższej rodziny, znajomych i sąsiadach konkretne działania proekologiczne.

Program przynosi szkole wymierne korzyści. Daje możliwość wymiany „śmieci” na pomoce dydaktyczne i elementy wyposażenia szkoły. Inspiruje do podejmowania ważnych tematów z zakresu ekologii i wychowania, a zwłaszcza właściwego stosunku do przyrody. Motywuje do podejmowania konkretnych działań, uczy współpracy z dorosłymi.

Uczniowie mogą doświadczyć konsekwencji własnych działań. Im staranniej przygotują akcję na terenie swojej szkoły, tym więcej zyskają. Klasy będą bezpośrednio wynagradzane za ich trud. Będą gromadzić punkty, a następnie wybierać nagrody. Każda placówka wygrywa – nie ma przegranych. Dziękujemy ELEKTROEKO za to, że dba o nasze wspólne środowisko i doposaża polskie szkoły.

 

Ewa Żochowska

Miejski Koordynator Programu Ekologicznego