Czym są elektrośmieci?

Elektrośmieci to odpady niebezpieczne. Zawierają liczne szkodliwe substancje, które po wydostaniu się z uszkodzonej lodówki , pralki, komputera, świetlówki czy innego urządzenia elektronicznego, przenikają do gleby.

Nieodpowiednie postępowanie z elektrośmieciami w skrajnych przypadkach może spowodować zatrucie organizmów ludzi i zwierząt substancjami trującymi zawartymi w zużytym sprzęcie.  Dlatego tak ważne jest oddanie elektrośmieci do specjalnych punktów zbierania, dzięki czemu zostaną one poddane procesom odzysku, recyklingu, a szkodliwe substancje zostaną unieszkodliwione.

Elektrośmieci nie wolno wyrzucać do zwykłego śmietnika – grozi za to kara grzywny nawet do 5 000 złotych! O zakazie wyrzucania elektrośmieci do śmietnika informuje znak przekreślonego kontenera, umieszczony na urządzeniach elektrycznych i elektronicznych.

Stare i zużyte sprzęty rzadko przydają się w przyszłości – nie powinno się ich przechowywać w domu, na strychach i piwnicach.
Elektrośmieci można bezpłatnie oddać w punktach zbierania elektrośmieci. Od roku 2018 punkty zbierania elektrośmieci nie wydają kuponów Funduszu Oświatowego.