27 stycznia

Rzeszów bez elektrośmieci!

Rzeszów jest pierwszym miastem które kompleksowo wdrożyło program „Moje miasto bez elektrośmieci”. Co to oznacza dla mieszkańców? Sprawny system zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – bezpłatny odbiór dużych elektrośmieci z domów oraz możliwość ich oddania w punktach zbierania. Korzyści odniosą też szkoły, które zaangażują się w działania edukacyjne prowadzone w ramach programu.

Każdego roku Polacy produkują ponad 300 tysięcy ton elektrośmieci. Sprawna zbiórka takiej masy zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE) zależy nie tylko od wdrożenia efektywnego systemu zbierania, ale również od podnoszenia świadomości społeczeństwa w zakresie postępowania z tymi niebezpiecznymi odpadami. Program „Moje miasto bez elektrośmieci”, łączący zarówno rzetelną zbiórkę jak i działania edukacyjne, jest więc kompleksową odpowiedzią na potrzeby gmin, wynikające z zapisów prawnych (nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawa o ZSEE) oraz potrzeb społeczeństwa.  

Rzeszów – wzór do naśladowania

Pierwszym polskim miastem, które zdecydowało się na kompleksowe rozwiązanie problemu elektrośmieci, poprzez wdrożenie programu „Moje miasto bez elektrośmieci” jest Rzeszów.

Po zapoznaniu się ze szczegółami programu „Moje miasto bez elektrośmieci” stwierdziliśmy, że Rzeszów musi być jego uczestnikiem. Tym bardziej, że od lat kładziemy bardzo duży nacisk na działania proekologiczne, włączając w to również promowanie prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.  Cieszymy się, że dzięki programowi prawidłowe pozbycie się elektrośmieci będzie odbywać się w sposób szybki i komfortowy. Fakt, że jesteśmy pierwszym miastem w Polsce, które kompleksowo zajęło się problemem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego jest dla nas powodem do dumy  – podkreśla Roman Holzer, Z-ca Prezydenta Miasta Rzeszowa.

Co istotne, Rzeszów nie będzie ponosił kosztów związanych z prowadzeniem programu „Moje miasto bez elektrośmieci”. Te bierze na siebie ElektroEko Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA.

Wszelkie wydatki związane ze zbiórką, transportem oraz przetworzeniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego bierze na siebie ElektroEko. Dlaczego? Wynika to z naszego statutu – działamy jako organizacja not – for – profit. Oznacza to, że wszystkie środki przeznaczamy na rozbudowę sytemu zarządzania ZSEE oraz na prowadzenie działań edukacyjnych związanych z prawidłowym postępowaniem z elektrośmieciami. Nasze doświadczenie i wiedza ekspertów ElektroEko przekują się na liczne korzyści zarówno dla samego miasta, jak i jego mieszkańców – zarówno dorosłych jak i uczęszczających do szkół – mówi Grzegorz Skrzypczak, Prezes Zarządu ElektroEko.

Dzięki współpracy Rzeszowa z ElektroEko mieszkańcy miasta będą mogli pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w sposób komfortowy i nie stwarzający problemów.