04 lutego

Szczecińska szkoła z najcenniejszą nagrodą w programie „Moje miasto bez elektrośmieci”

Szkoła Podstawowa nr 47 w Szczecinie aktywnie uczestniczy w edukacyjnym programie „Moje miasto bez elektrośmieci”. Za duże zaangażowanie w zbieraniu zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego placówka została nagrodzona tablicą interaktywną.

Program „Moje miasto bez elektrośmieci” ma na celu promowanie ekologicznych postaw wśród mieszkańców polskich miast oraz zachęcenie ich do selektywnej zbiórki zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Organizatorzy inicjatywy swoje założenia realizują m.in. poprzez edukowanie najmłodszych Polaków na temat prawidłowych zasad postępowania z elektrośmieciami. Dotychczas do programu przyłączyło się ponad 3 tysiące szkół z różnych regionów Polski. Za aktywne zaangażowanie w realizację programu placówki oświatowe otrzymują pomoce dydaktyczne finansowane z Funduszu Oświatowego założonego przez twórcę programu ElektroEko.

Szkoła Podstawowa nr 47 w Szczecinie uczestniczy w inicjatywie niemal od samego początku jego powstania. Nauczyciele chętnie korzystają z pomocy edukacyjnych udostępnianych w ramach programu prowadząc zajęcia o tematyce ekologicznej. Dodatkowo pracownicy szkoły wraz z uczniami, kilka razy w roku przeprowadzają zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w które angażują także lokalne społeczności. Punkty  Funduszu Oświatowego przyznane szkole w ramach zbieranych elektrośmieci, placówka zdecydowała się przeznaczyć na najcenniejszą nagrodę w całym katalogu – tablicę interaktywną. Dzięki konsekwencji i zaangażowaniu nauczycieli oraz uczniów, placówka 27 stycznia br. otrzymała wybraną przez siebie tablicę. Wręczenie nagrody odbyło się w szkole podczas uroczystego apelu, na którym poza pracownikami szkoły i uczniami obecna była Pani Renata Maniszewska - Kierownik Referatu ds. systemu gospodarowania odpadami.

Serdecznie gratulujemy Szkole Podstawowej nr 47 w Szczecinie, która aktywnie zaangażowała się w program i zebrała imponującą masę elektrośmieci. Dziękujemy Pani Agnieszce Liacau – szkolnej koordynator programu za wkład wniesiony w realizację akcji zbierania elektrośmieci.

W zbieraniu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego uczniów mogą wspierać mieszkańcy Szczecina, przynosząc elektrośmieci do punktów zbierania, prowadzonych przez ElektroEko. Za oddane urządzenia otrzymają kupony Funduszu Oświatowego, które mogą przekazać szkole. Dostępne w Szczecinie punkty zbierania elektrośmieci znajdują się na stronie http://elektrosmieci.pl/.

Mamy nadzieję, że uczniowie nadal będą wykazywać się ekologicznymi postawami i selektywnie segregować elektrośmieci.