Zapraszamy do udziału w "Zimowej Promocji". Czekają projektory za 3700 punktów Funduszu Oświatowego!

 

Zasady "Zimowej Promocji".

  1. Szkoła chcąca skorzystać z "Zimowej Promocji" musi złożyć zamówienie w terminie 01 lutego do 01 marca 2014 r. na odbiór elektrośmieci ze szkoły.
  2. Fizyczny odbiór elektrośmieci ze szkoły musi odbyć się w terminie do 15 marca 2014 r.
  3. Za zebrane w ramach zbiórki elektrośmieci szkoła otrzymuje kupony, które wymienia na punkty Funuszu Oświatowego.
  4. Aby otrzymać punkty Funduszu Oświatowego szkoła, zgodnie z Regulaminem Funduszu Oświatowego, winna odesłać zebrane kupony do Agencji. Agencja przeliczy kupony na punkty. Informacja o zebranej liczbie punktów będzie dostępna na stronie internetowej programu.
  5. Jeżeli szkoła będzie miała łącznie 3 700 (słownie: trzy tysiące siedemset) punktów, z bieżącej oraz wcześniejszych zbiórek, może wymienić je na projektor multimedialny dostępny w ramach "Zimowej Promocji".
  6. Projektor multimedialny, w ramach "Zimowej Promocji", dostępny jest za 3 700 (słownie: trzy tysiące siedemset) punktów.
  7. Wymiana punktów na projektor odbywa się zgodnie z zasadami podanymi w Regulaminie Funduszu Oświatowego.

Jeżeli chcielibyście Państwo nagłośnić akcję w szkole, przygotowaliśmy materiały do wydrukowania i wywieszenia w szkole czy rozesłania rodzicom uczniów:

 

Jeżeli pojawią się jakiekolwiek pytania, zapraszamy do kontaktu z nami pod numerm infolinii 509 856 509.