Terminy konkursu "Podejmij wyzwanie na elektro-zbieranie"

  1. Realizacja konkursu: od 15 maja 2024 r. do 30 września 2024 r.
  2. Lista rankingowa: aktualizowana jest po zakończeniu każdego pełnego miesiąca, do 10-tego dnia następnego miesiąca
  3. Publikacja finałowej listy rankingowej: 15 października 2024 r.
  4. Przyznanie nagrody GRAND PRIX: 15 października 2024 r.
  5. Nagrody dla laureatów konkursu: są w formie dodatkowych punktów Funduszu Oświatowego – zostaną dopisane do kont uczestników do 20 października 2024 r.
  6. Nagrody rzeczowe: są dla uczestników, którzy zajmą miejsca od 11 do 60 – zostaną wysłane do 20 października 2024 r.