03 lutego

Terminy programu edukacyjnego.

  • Realizacja zajęć lekcyjnych w szkołach – w dowolnym terminie, w II semestrze, wg uznania nauczyciela
  • Konkurs – realizacja po przeprowadzeniu zajęć, do dnia 18 maja 2012 r.
  • Sprawozdania konkursowe – należy przesyłać do dnia 31 maja 2012 r.
  • Rozstrzygnięcie konkursu – 10 czerwca 2012 r.
  • Publikacja listy zwycięzców na stronie internetowej www.moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl – 11 czerwca 2012 r.
  • Wysyłka nagród do zwycięskich szkół – do 20 czerwca 2012 r.