03 stycznia

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku!

Z dniem 01 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 01 lipca 2011 r. Zgodnie z jej dyrektywami na gminie ciąży obowiązek odbierania i właściwego ekologicznie bezpiecznego zagospodarowania wszystkimi odpadami komunalnymi i możliwość selektywnego zbierania odpadów. W kwestii elektrośmieci, gmina będzie organizować i wskazywać mieszkańcom punkty odbioru takich odpadów. ElektroEko Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego, która powołana została, aby tworzyć efektywny system gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (ZSEE), działając na zasadach not-for-profit świadczy dla gmin bezpłatne usługi w zakresie budowy sprawnego systemu zbierania elektrośmieci od mieszkańców. Program „Moje miasto bez elektrośmieci” to pierwszy krok wsparcia dla gmin w wywiązywaniu się z obowiązku ustawowego. Łączy w sobie dwa podstawowe działania statutowe ElektroEko – edukację społeczeństwa oraz współtworzenie systemu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie gmin. Pełny tekst ustawy znajduje się w zakładce [button text="prawo" link="https://www.moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl/?page_id=431"]