22 maja

Warszawskie Dni Recyklingu to dodatkowa okazja by odebrać kupony Funduszu Oświatowego!

Podczas Finału VIII Warszawskich Dni Recyklingu (25 maja) mieszkańcy stolicy będą mogli pozbyć się niepotrzebnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz pomóc wybranej szkole podstawowej biorącej udział w programie „Moje miasto bez elektrośmieci. Zaplanowana na ten dzień zbiórka to dodatkowa okazja aby odebrać kupony Funduszu Oświatowego, które placówki będą mogły następnie wymienić na atrakcyjne pomoce dydaktyczne.

VIII Finał Warszawskich Dni Recyklingu jest dodatkową okazją dla mieszkańców, aby pozbywając się niepotrzebnych urządzeń, wspomóc wybraną placówkę oświatową. Podczas zaplanowanych z tej okazji obchodów, organizacja odzysku ElektroEko będzie przyjmowała elektrośmieci w specjalnie zorganizowanym punkcie zbierania.  W zamian za oddany zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny wydawane będą kupony Funduszu Oświatowego. Te szkoły podstawowe biorące udział w programie „Moje miasto bez elektrośmieci”  będą mogły wymieniać na atrakcyjne pomoce dydaktyczne oraz wyposażenie sal. Dodatkowo, za przyniesione elektrośmieci, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy będzie rozdawać sadzonki roślin. 

VIII Warszawskie dni Recyklingu odbędą się 25 maja na boisku w Parku Agrykola w godzinach 10:00 – 17:00. Organizatorzy przewidują liczne atrakcje dla uczestników pikniku. 

Czym jest program Moje miasto bez elektrośmieci?

Ogólnopolski Program Edukacyjny „Moje miasto bez elektrośmieci” ma na celu podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. W ramach programu szkoły otrzymują komplet darmowych materiałów dydaktycznych dla uczniów i nauczycieli. Umożliwia to przeprowadzenie lekcji podczas których uczniowie dowiadują się m.in. dlaczego elektrośmieci uznawane są za odpady niebezpieczne, jakie korzyści płyną z procesów odzysku i recyklingu oraz gdzie należy je oddać.

Punkty i Fundusz Oświatowy

W ramach programu „Moje miasto bez elektrośmieci” ElektroEko utworzyło Fundusz Oświatowy, który jest przeznaczony na wyposażenie szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne (np. tablice multimedialne, rzutniki) oraz wyposażenie szkół (ławki, szafki). Z Funduszu Oświatowego mogą korzystać szkoły prowadzące działania edukacyjne w zakresie gospodarowania zużytym sprzętem, a także mobilizujące społeczność lokalną do pozbywania się elektrośmieci we wspólnie prowadzonych przez samorząd i ElektroEko punktach zbierania. Co warte podkreślenia – udział w Funduszu Oświatowym nie wiąże się z ponoszeniem żadnych kosztów przez szkoły lub samorząd!

Co zrobić z większym sprzętem?

Aby umówić się na odbiór niepotrzebnych urządzeń należy zadzwonić pod numer 2222 333 00 i ustalić dogodny termin lub wypełnić specjalny formularz za pośrednictwem strony internetowej www.elektrosmieci.pl. Usługa jest bezpłatna, a jej twórcą i organizatorem jest działająca na zasadach not-for-profit organizacja odzysku ElektroEko.

Aby sprawnie przeprowadzić proces odbioru wielkogabarytowych elektrośmieci z domu sprzęt powinien być przygotowany do transportu. Oznacza to, że musi być odłączony od instalacji elektrycznej (np. pralki), gazowej (kuchenki) czy też wodociągów (pralki). Dzięki temu pracownicy ElektroEko będą mogli szybko wynieść niepotrzebny zużyty sprzęt. A to przełoży się na liczbę realizowanych każdego dnia zleceń.