06 grudnia

Zapraszamy szkoły do potwierdzania udziału w Programie.

Od dnia dzisiejszego wszystkie zarekomendowane przez miasta szkoły mogą potwierdzać swój udział w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „Moje miasto bez elektrośmieci”. Szkoły otrzymają drogą pocztową oraz e-mailem specjalny formularz, w którym należy podać odpowiednie ilości uczniów w klasach III i odesłać go do Organizatora. Na tej podstawie przygotowane zostaną bezpłatne pakiety materiałów edukacyjnych do przeprowadzenia zajęć. Istnieje możliwość wypełnienia formularza on-line, który znajduje się w zakładce "Informacje dla szkół". Serdecznie zapraszamy! Na zgłoszenia czekamy do 15 grudnia br.