Zgłoś swoją placówkę do programu "Moje miasto bez elektrośmieci".

Do programu zgłosić się mogą szkoły podstawowe i przedszkola. Wystarczy wypełnić i odesłać formularz zgłoszeniowy:

Wysłane zgłoszenie zostanie zweryfikowane. Potwierdzenie przyjęcia do programu wysyłane jest w terminie 14 dni od zgłoszenia.

Zapraszamy!