W związku z trwającą pandemią i wynikającymi z niej obostrzeniami, jako Organizatorzy, podjęliśmy decyzję o skróceniu Konkursu „Dzień bez Elektrośmieci” i zmianie jego warunków.

Aby wziąć udział w konkursie należało zorganizować minimum 2 zbiórki w terminie od 02 września 2019 do 29 maja 2020 r., przy czym:

  • jedna zbiórka miała odbyć się w terminie od 02 września do 29 listopada 2019 (zbiórka pt. „Dzień bez elektrośmieci”),
  • a druga zbiórka w dowolnym terminie do 29 maja 2020 r.

Po zmianach regulaminowych, uczestniczące w Konkursie placówki, nie muszą organizować drugiej zbiórki elektrośmieci.

Terminy Konkursu ulegają odpowiednio zmianom:

  • Konkurs zakończy się 15 maja br.
  • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 15 maja br. do godziny 14:00

.Szczegóły zmian ujęte zostały w Aneksie do Regulaminu Konkursu „Dzień bez Elektrośmieci” [pobierz>>>].