16 września

Zyskaj dodatkowe 25 punktów Funduszu Oświatowego

Jak zyskać dodatkowe 25 punktów Funduszu Oświatowego?

W roku szkolnym 2016/2017 wystarczy zebrać jednorazowo, tj. podczas jednej zbiórki, więcej niż 750 kg elektrośmieci. Jeżeli jednorazowa zbiórka przekracza tę masę, szkoła czy przedszkole otrzymają dodatkowe 25 punktów Funduszu Oświatowego, czyli dodatkowy zielonny kupon.

Zgodnie z zapisem regulaminu:

  1. Organizator przyznaje Placówce oświatowej także dodatkowy kupon zielony o wartości 25 punktów z tytułu zorganizowania przez Placówkę oświatową zbiórki elektrośmieci jednorazowego przekazania  ZSEE o masie co najmniej 750 kg (słownie: siedemset pięćdziesiąt kilogramów).

Prosimy o zapoznanie się z aktualną wersją regulaminu [do pobrania >>>]