09 marca

2,5 tony elektrośmieci zebrane przez Szkołę Podstawową w Drzycimiu

Z relacji Pani Bernadety Kęsik - koordynatora programu w Szkole Podstawowej w Drzycimiu:

Szkoła Podstawowa w Drzycimiu przystąpiła do ogólnopolskiego programu edukacyjnego „ Moje miasto bez elektrośmieci”. Program ten ma na celu podnoszenie świadomości ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym ( ZSEE). Uczniowie z klasy IIIa i IIIb oraz z kółka przyrodniczo – ekologicznego brali udział w zajęciach dydaktycznych dotyczących elektrośmieci. Wykorzystując bezpłatne materiały edukacyjne, dostarczone szkole, przeprowadzono aktywną promocję zbiórki zużytego sprzętu: zamieszczono informację na stronie internetowej szkoły, porozwieszano plakaty na miejscowych tablicach ogłoszeń, wykonano też gazetki szkolne, wystawki, na zebraniach przekazano ulotki rodzicom, z Urzędu Gminy wysłano sms-y, również w kościele zachęcono mieszkańców do akcji zbiórki. Przez 2 dni: 28 i 29 stycznia 2015 r. udało się zebrać imponującą ilość (ponad 2,5 tony) niepotrzebnych sprzętów elektrycznych i elektronicznych, za które szkoła otrzyma  pomoce szkolne. Następną taką akcję planuje się zorganizować w kwietniu ( 23 i 24 IV). Najważniejszą ideą w tym projekcie jest wyrabianie wśród lokalnej społeczności właściwych nawyków ekologicznych. Zbieramy więc elektrośmieci, by nie zanieczyszczały środowiska naturalnego, w który żyjemy.

http://zpodrzycim.pl/page12.php