10 marca

Sprawozdanie Szkoły Podstawowej nr 2 w Rzeszowie

Szkolny koordynator programu - Pani Renata Leicht - o realizacji programu "Moje miasto bez elektrośmieci":

W październiku 2014 r. wznowiliśmy akcję zbierania ZSEE w naszej szkole. Uczniowie klas trzecich rozpoczęli cykl zajęć dydaktycznych przy wykorzystaniu materiałów dostępnych na stronie. Zapoznali się z EkoDrużyną podwórkową i wykonali własne plakaty wskazujące jak należy postępować ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Umieściliśmy je przy wejściu do szkoły wraz z wyraźną zachętą skierowaną do wszystkich, by przynosić ZSEE właśnie do nas! Taką samą informację zawarliśmy na szkolnej stronie internetowej. Podczas listopadowego spotkania z rodzicami wszyscy wychowawcy klas I-VI przypomnieli o celach i zasadach akcji, zachęcili do aktywnego udziału. Kącik składowania ZSEE wciąż się napełniał. Pierwszy odbiór elektrośmieci  odbył się w połowie grudnia 2014 r. Dalszą promocję akcji w środowisku lokalnym kontynuowaliśmy podczas Dnia Otwartej Szkoły. W sobotę 17 stycznia 2015 r. naszą szkołę odwiedziło wielu gości, rozdawaliśmy im ulotki z informacją jak postępować ze zużytym sprzętem domowym oraz zachęcaliśmy do zapoznania się z gazetką ścienną wykonaną przez trzecioklasistów. W jednej z otwartych sal lekcyjnych wykorzystaliśmy tablicę interaktywną do prezentacji projektu „Moje miasto bez elektrosmieci" oraz materiałów zamieszczonych na stronie.

Za zebrane elektrośmieci otrzymaliśmy wiele punktów i otrzymaliśmy nowy Laptop. Następny odbiór sprzętu zaplanowaliśmy na kwiecień 2015 r.