03 września

NAJDŁUŻEJ DZIAŁAJĄCY I NAJWIĘKSZY PROGRAM EDUKACYJANY UCZĄCY PRAWIDŁOWEGO POSTĘPOWANIA Z ELEKTROŚMIECIAMI

Ogólnopolski program edukacyjny „Moje miasto bez elektrośmieci” działa nieprzerwanie od 10 lat. W roku 2022 obchodziliśmy JUBILEUSZ programu.

To autorski projekt ElektroEko Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA, którego głównym celem jest edukacja z zakresu prawidłowego postępowania z elektrośmieciami.

„Moje miasto bez elektrośmieci” to autorski projekt naszej Organizacji, który łączy w sobie dwa aspekty – edukacji ekologicznej i społecznej odpowiedzialności biznesu. Powstał on w roku 2011. W pierwszym etapie koncentrował się na działaniach lokalnych, na terenie Warszawy, ale już w kolejnym roku stał się projektem ogólnopolskim. Okazało się bowiem, w co wierzyliśmy od początku, iż edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z elektrośmieciami jest bardzo potrzebna.”

Grzegorz Skrzypczak | Prezes ElektroEko SA

 

„Od 10 lat edukujemy dzieci i młodzież w oparciu o bezpłatne materiały edukacyjne, które przygotowujemy i dostarczamy do przedszkoli i szkół. Są to także materiały w wersji on-line, cykle warsztatów edukacyjnych, eventów ekologicznych i happeningów. W naszym programie kluczowe miejsce zajmuje Fundusz Oświatowy, dzięki któremu placówki otrzymują nowoczesne pomoce dydaktyczne i wyposażenie za elektrośmieci.

Anna Podsiadło | Koordynator programu „Moje miasto bez elektrośmieci”

 

Dotychczasowe działania edukacyjne przynoszą efekty w postaci proekologicznych zachowań u dzieci, a także ich rodziców i w lokalnych społecznościach. Wszyscy angażują się w organizowane przez placówki zbiórki elektrośmieci. Zbiórki te zasilają Fundusz Oświatowy, z którego aktywnie korzystają przedszkola i szkoły.

„Niemalże 5 milionów kg elektrośmieci – tyle zebrały przez dekadę placówki realizujące program, organizując prawie 5 tysięcy zbiórek zużytego sprzętu! Zebrany sprzęt nie tylko nie zanieczyścił naszego środowiska naturalnego, ale pozwolił wyposażyć placówki w nowoczesne pomoce dydaktyczne, o łącznej wartości przekraczającej 1 mln złotych. A to przecież nie koniec naszej misji. Będziemy działać dalej kształtując odpowiednie postawy proekologiczne, wspólnie z naszymi koordynatorami wychowując nowe pokolenia świadomych konsumentów.”

Grzegorz Skrzypczak | Prezes ElektroEko SA

Projekt „Moje miasto bez elektrośmieci” od lat doceniany jest przez środowisko branżowe oraz samorządy lokalne. Nie odniósłby on takiego sukcesu, gdyby nie zaangażowanie koordynatorów programu.

„Siłą naszego programu są nasi koordynatorzy. Cieszymy się, że mamy tak aktywnych i ambitnych nauczycieli, którzy korzystając z naszych materiałów, aktywności i inspiracji do realizacji zajęć, odnoszą spektakularne wyniki. Dziękujemy i doceniamy Wasz wkład w rozwój „Mojego miasta bez elektrośmieci”.

Anna Podsiadło | Koordynator programu

„Moje miasto bez elektrośmieci”