03 września

Miesięcznik Dyrektora Szkoły

Miesięcznik Dyrektora Szkoły wydawany jest przez Oficyna MM Wydawnictwo Prawnicze.

Oficyna MM Wydawnictwo Prawnicze to znany na rynku wydawca publikacji skierowanych do kierowniczej kadry w oświacie. Przygotowuje praktyczne materiały prawnooświatowe dla dyrektorów szkół i dyrektorów przedszkoli oraz dyrektorów zarządzających personelem w placówkach oświatowych.

W ofercie wydawnictwa:

Miesięcznik skierowany jest do dyrektorów szkół, zarówno publicznych, jak i niepublicznych. Publikacją zainteresują się wszyscy dyrektorzy szkół, którzy w sposób kompetentny i nowatorski chcą zarządzać placówką. Naszym prenumeratorom co miesiąc dostarczamy informacje z zakresu m.in.:

  • Zmian w prawie ośiatowym: omóienie nowelizacji aktó prawnych, opinie specjalistów i praktyków, porady prawników,
  • Obowiązków dyrektora szkoł – wykaz zadań dyrektora i podpowiedzi związane z ich realizacją,
  • Innowacyjnego zarządzania szkołą,
  • Aktualności oświatowych.

Więcej na www.oficynamm.pl