03 września

Minister Edukacji Narodowej

Ministerer Edukacji Narodowej reprezentuje jeden z najważniejszych resortów w Polsce, powołanych w celu wypełniania zadań należących do władz wykonawczych. Aktywności MEN są widoczne na wielu płaszczyznach m.in.: wychowania przedszkolnego, kształcenia zawodowego czy specjalnego, doboru podręczników wraz ze środkami dydaktycznymi oraz pomocy stypendialnej dla uczniów. Głównym celem przyświecającym działalności Ministra Edukacji Narodowej jest realizacja polityki państwa na rzecz dzieci i młodzieży. Przejawia się to min. w realizowaniu wielu, bardzo ciekawych inicjatywych edukacyjnych. W politykę działalności wpisuje się także wyróżnianie Patronatem Honorowym Ministra Edukacji Narodowej inicjatyw prowadzonych przez inne podmioty.

www.men.gov.pl