24 listopada

Ministerstwo Środowiska

Ministerstwo Środowiska jest urzędem administracji państwowej. Jego misją jest współtworzenie polityki państwa, troska się o środowisko w Polsce i na świecie oraz wpływ na długofalowy, realizowany z poszanowaniem przyrody i praw człowieka rozwój kraju tak, aby uwzględnić potrzeby zarówno współcześnie żyjących ludzi, jak i przyszłych pokoleń. www.mos.gov.pl