13 września

Moje miasto bez elektrośmieci

Ogólnopolski Program Edukacyjny "Moje miasto bez elektrośmieci" to autorski pomysł ElektroEko na realną pomoc dla samorządów we wdrażaniu zapisów dotyczących zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, wynikających z nowelizacji Ustawy o Utrzymaniu Porządku i Czystości w Gminach.

Program adresowany jest do szkół podstawowych i przedszkoli oraz gmin. Placówki oświatowe otrzymują pakiety bezpłatnych materiałów edukacyjnych oraz mają możliwość korzystania z Funduszu Oświatowego, ramach którego mogą wyposażać szkoły w pomoce dydaktyczne. Natomiast samorządy w ramach programu mogą liczyć na budowę efektywnego systemu zbierania ZSEE.