14 września

Wspólnota

Wspólnota jest jedynym w Polsce dwutygodnikiem trafiającym regularnie do większości działaczy samorządu terytorialnego: wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, starostów oraz innych osób zatrudnionych w samorządzie. www.wspolnota.org.pl