06 listopada

Pakiety materiałów edukacyjnych - w listopadzie!

W listopadzie będą wysyłane pakiety bezpłatnych materiałów edukacyjnych do wszystkich szkół podstawowych, które potwierdziły swoje uczestnictwo w programie. Przesyłka jest całkowicie bezpłatna. Uprzejmie prosimy o odbiór.

Mamy nadziej, iż przygotowane materiały spotkają się z Państwa uznaniem i będą pomoce przy prowadzeniu zajęć lekcyjnych, dotyczących prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.